شناسایی و تغییر رنگ دیوارهای کلیدی باعث می گردد فضای خانه شما عمق پیدا کرده و بزرگتر  و دلنشین تر به نظر برسد. اگر در شناسایی دیوار شاخص اتاق دچار تردید هستید بهتر است از دوستان و یا کسانی که در فضای شما زندگی نمی کنند کمک بگیرید و از ان ها بخواهید که به اتاق شما وارد شوند و به شما بگویند کدام دیوار اتاق بیشتر جلب توجه می کند. برای اتاق های خواب دیوار های پشت تخت معمولا گزینه های بهتری هستند. حتی فرورفتگی ها و بیرون زدگی های دیوار ها هم می توانند انتخاب های خوبی برای شما باشند. وقتی دیوار های کلیدی را شناسایی کردید بهترین کار تغییر رنگ همان دیوار است. اطلاعات تکمیلی در این مورد را در مقاله درمان های رنگی برای زندگی شهری مطالعه کنید.